© 2023

Valeriyanning nasroniylarni qatl etishi
258-yil
• Rim imperiyasi

Valeriyanning nasroniylarni qatl etishi

Rim imperatori Valerian xristianlarga qarshi oʻzining ilk farmonini maʼlum qildi va shundan soʻng kuchli taʼqiblar boshlandi. Sikst II (258-yil 6-avgust) himoyalanish maqsadida oʻz qo‘shinini Appian yo'lida joylashgan Pretekstat yerosti qabristonida xizmat qilish uchun yigʻadi. U yerda Sikst va 4 nafar diakon — avliyolar Yanuariy, Vinsent, Magnus hamda Stefan — barchasi qoʻlga olinadi. Shu zahoti boshi tanasidan judo qilinadi yoki sudga olib kelinib, qatl uchun qaytariladi.