Orqaga
Muhammad Haydar Dug'lot haqida ma'lumot.

50 marta koʻrilgan

1449–1551

Mirzo Muhammad Haydar Dugʻlot

Mirzo Muhammad Haydar Dug’lot Markaziy Osiyoning XVI asrdagi atoqli muarrixi, adibi va davlat arbobi bol’ib, mashhur «Tarixi Rashidiy» asarining muallifi sifatida tarix sahifalaridan mustahkam o’rin olgan. Adabiyotda ko’pincha Mirzo Haydar ismi bilan ataladi. Uning ota ajdodlari XIV–XVI asrlarda Mo’g’ulistonda hukm surgan nufuzli dug’lot amirlaridan boʻlib, Chig’atoy xonlari tomonidan in’om etilgan imtiyozlarga va tarxonlik unvoniga ega bo’lganlar, Qoshg’ar viloyatining hokimligi vorisiy tarzda ularning ixtiyoriga topshirilgan edi.